Kontakt

Nazwa: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
Miejscowość: Hrubieszów
Ulica: Gródecka 36
Kod: 22-500
Telefon: 84 696 2655
Telefon: 84 696 2656
Fax: 84 696 2589( sekretariat ), 84 696 2657 (faks na PSK)
E-mail: kp_hrubieszow@straz.lublin.pl
Adres www: www.hrubieszow.kppsp.gov.pl
NIP: 919-15-17-373
REGON: 950-371-465
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30;

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w sprawie skarg i wniosków przyjmuje we wtorki w godz. 13.30 -15.30

Powiatowe Stanowisko Kierowania (PSK) i Jednostka Ratowniczo Gaśnicza (JRG) 24h/dobe

Formularz kontaktowy