Przetargi

zmiana BIP

Informuję, że niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej od dnia 08.01.2018 r. nie będzie aktualizowany i może zawierać nieaktualne informacje. Stanowi jedynie archiwum publikowane do końca 2018r.

Aktualny BIP KP PSP w Hrubieszowie dostępny jest pod adresem https://kppsp_hrubieszow.bip.gov.pl/

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaszenia SLRtBA

Drukuj
1 2 3

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa:

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

 

Adres pocztowy:

Ulica:

GRÓDECKA 36,

Miejscowość:                                     Kod Pocztowy:                      Województwo:

 HRUBIESZÓW                            22-500                           lubelskie

 

 

Osoba upoważniona do kontaktów:                      Telefon:

Tomasz Zwolak                                                        (84) 696-26-55 wew. 30

                                                                                  Fax:

E-mail:                                                                      (84) 696-25-89

kwatermistrz@hrubieszow.kppsp.gov.pl

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.straz-hrubieszow.nowybip.pl

 

Rodzaj Zamówienia :                                              Dostawa

 

Tryb postępowania:                                                Przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 

„ Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaszenia SLRtBA”

 

Kod CPV 34144210 – 3

Kryteria oceny ofert:

1. Cena - 100 %

Termin składania ofert:

21.08.2014 r.

Miejsce składania ofert:
 
Oferty należy składać do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, budynek komendy
pok. nr 7

 

 

TZ/TZ


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2014-08-12 10:44 Autor: kppsp-hrubieszow Data publikacji: 2014-08-12 10:44 Osoba udostępniająca na stronie: kppsp-hrubieszow Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-29 Osoba modyfikująca: kppsp-hrubieszow