Przetargi

zmiana BIP

Informuję, że niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej od dnia 08.01.2018 r. nie będzie aktualizowany i może zawierać nieaktualne informacje. Stanowi jedynie archiwum publikowane do końca 2018r.

Aktualny BIP KP PSP w Hrubieszowie dostępny jest pod adresem https://kppsp_hrubieszow.bip.gov.pl/

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Drukuj
1 2 3

PT.2370.6.5.2014                                                                 Hrubieszów, dnia 23.09.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY  ORAZ
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nazwa i adres Zamawiającego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

ul. Gródecka 36,

22-500 Hrubieszów

 

Dotyczy postepowania:

„ Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (PT.2370.6.2014)”

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zawiadamia, iż w powyższym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona.          

Przyczyną odrzucenia oferty z postepowania  było to, że oferta Wykonawcy Waldemar Szybicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ,,SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki ul. Lipowa 10, 62-028 Koziegłowy” nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ wymagał :

1.Świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oferowanego pojazdu (świadectwo wymagane było w punkcie 2 Załącznika nr 1 do SIWZ opisu przedmiotu zamówienia)

2.Wskazanie roku produkcji podwozia (w punkcie 6 Załącznika nr 1 do SIWZ opisu przedmiotu zamówienia).

3.Wskazanie czy w części załogowej kabiny wykonawca proponuje miejsca siedzące na pojedynczych fotelach czy na kanapie ( w punkcie 14 Załącznika nr 1 do SIWZ opisu przedmiotu zamówienia).

4.Wskazanie czy oferowany pojazd spełnia wymagania w postaci posiadania włącznika świateł mijania z funkcją automatycznego włączania po uruchomieniu silnika oraz światła przeciwmgłowe przednie (w punkcie 18 Załącznika nr 1
do SIWZ opisu przedmiotu zamówienia).

 

Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie takiego obowiązku nie dopełnił. 

            Mając powyższe na uwadze oferta w/w Wykonawcy  nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postepowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 cytowanej na wstępie ustawy.

         Tym samym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

 

                                                                       Podpisał:

                                                                      

 

             KOMENDANT POWIATOWY

       PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

              bryg. mgr inż. Piotr Kierepka

 

 

TZ/TZ


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2014-09-23 08:06 Autor: kppsp-hrubieszow Data publikacji: 2014-09-23 08:06 Osoba udostępniająca na stronie: kppsp-hrubieszow Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-23 Osoba modyfikująca: kppsp-hrubieszow